เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Thursday, May 29, 2014

แอบดู Bird nest

ภาพที่เห็นเป็นภาพที่ดีที่สุดที่ป้าโอ้ทสามารถ เพราะป้าโอ้ทกลัวจะหัวทิ่มตกจากหน้าต่าง ^_^ เฝ้าดูตั้งแต่เห็นไข่ (4 พค 57) กระทั่งตัวน้อยออกจากไข่  (16 พค 57)และ แม่มาบังฝนให้ วันที่แม่บังฝน ป้าโอ้ททำให้แม่ตกใจบินหนี แต่แม่ยังวนเวียนอยู่รอบๆ ป้าโอ้ทกลัวลูกจะเปียกฝนตายต้องละความอยากได้ภาพเดินหนีจากหน้าต่างเพื่อให้แม่เข้ามาบังฝนลูกน้อย

I could not take better photos because I was afraid that I will fell off the window. I had been watched at the nest since the eggs ( May 4, 2014) and then two eggs hashed(May 16, 2014). One rainy day, I came back and checked the nest. The mother flew away immediately and there were two babies. I scared the mother. Well, I took some photos and decided to leave because I did not want the babies get wet until died without the mother covering them.