เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Sunday, August 20, 2017

Thai wedding Ex-Rak - Thailand

November 16, 2013

My sister's wedding in Thailand. The length was about 2 hours then I adjusted faster speed in to 7.21 minutes.  ^_^

Monday, August 14, 2017

Met friends and talk English a bit at the park

August 14, 2017  

We are Thai, live in the USA , so English is a must for us to know and try to speak well for communicate. 

Sunday, August 13, 2017

Thai name-Do you need an English name in foreign country?

Aug 13,2017

 I was thinking to talk about Americans can't pronounce Thai name correct but I forgot what to say as I wanted. Thank you for watching and listening though. ^_^English FB page My spoon flower shop My FB MY IG
My Blogger My pinterest My clothing design shop My portfolio

Saturday, August 12, 2017

Stop motion elephant walks across me | Vacation in Thailand


Nov 29, 2011 

I created this video from 36 photos. My brother took the photos too bright, I apologized for that. We went to elephant village in Surin, Thailand. Thank you for stopping by and watching. ^_^