My photo
Newark, DE, United States
คนธรรมดาคนหนึ่ง ชีวิตราบเรียบ พูดมากหาสาระได้น้อยแต่ฮา แถมชอบพีมพัมกับตัวเองบ่อยๆๆ แต่ไม่ได้บ้านะจะบอกให้ เข้าใกล้ได้จ่ะไม่กัดแน่นอน!
A simple person ,like to talk and sometimes humble with myself. I am not crazy but funny.Do not worry to come close to me,I will not bite!
โอ้ทเป็นคนตัวเล็ก ๆ อวบ ๆ ที่ไม่มีสาระสักเท่าไร ชีวิติเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เชื่อในความคิดของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็รับฟังผู้อื่นด้วย เมื่อตัดสินใจก้าวขาออกจากบ้านมาซะไกลมาก ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยรู้ก็ได้รู้ ไม่เคยทำก็ได้ทำ เทคโนโลยีก้าวไกล ช่วยให้สามารถสื่อสารติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก รวมถึงระหว่างโอ้ทและพ่อ แม่ น้อง ๆ ด้วยเช่นกัน

เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Saturday, March 21, 2009

Leg warmers

2 styles leg warmer.

Gloden brown, I made for myself but do not have a chance to wear them because the weather is getting warm. I will wear them next winter for sure. I do not have pattern and do not count how many row. I estimate by my legs. I did knit stich until almost long enough , then do knit and purl for 2 line, then finish.
This red one for my friend"Nok". She gave me some money for them ..hehe!


Loop Pattern Multiple of 2
Row 1 (right side) : Knit
Row 2 *K1, sl 1; rep from * to last 2 sts, K2.
Row 3 Knit.
Row 4 K2, *sl 1,K1; rep from * to end. Rep these 4 rows

Knitting hat with tail

I made a lovely hat with a tail  for aThai friend "Sa" in CA.  She is older than me but still looks young, so  I created this hat for her, then when she wares it will lovely on her  and look younger than her age, but I heard she did not ware it outside because her husband keep making her shy with the tail.

Nine-Stich-Braid :Knitting hat

I made this one with circular needle. At the end I did not made circle but made it flat and seam, so can ware in two way as pictures.

Pattern for Nine-Stich-Graid

Upward Braid

Row 1 (right side) : knit
Row 2 and every even row : Purl
Row 3 cable 6 back, K3
Row 5 Knit
Row 7 K3,cable 6 front
Row 8 Purl
Reb these 8 rows
.......................................

Downward Braid

Row1 (right side) : knit
Row2 and every even row: Purl
Row 3 Cable 6 front, K3
Row 5 Knit
Row 7 K3, cable 6 back
Row 8 Purl
Rep these 8 rows

2 styles hat with 3 color

I knit this one with Nine-Stitch Braid pattern but did not left area between the stiches. I gave it to my mother in law on X-mas.

Pattern for Nine-Stich-Graid

Upward Braid

Row 1 (right side) : knit
Row 2 and every even row : Purl
Row 3 cable 6 back, K3
Row 5 Knit
Row 7 K3,cable 6 front
Row 8 Purl
Reb these 8 rows
.......................................

Downward Braid

Row1 (right side) : knit
Row2 and every even row: Purl
Row 3 Cable 6 front, K3
Row 5 Knit
Row 7 K3, cable 6 back
Row 8 Purl
Rep these 8 rowsThis one I made knit stiches and knit , purl stiches with the 4 lines as you see in the pictures in colors, bottom and in the middle. I gave Thai friend"Neung" in Nesbraska.

Broken-Rib Diagonal : Cream and Pink hat knitting

My lovely thai friend "Cream" came to CA,USA in winter . I offerred to make a hat for her" she requested cream color same as her name.


This pink one for my cousin "Nok" .
People here can not call her name, so someone gave her new name as 'Nina". I knit the same pattern as cream hat but add pom pom on the top for more lovely.
ME #1

Wed 17th Nov 08

It is a big changing in my life ,since I married  a foreign man , I have to moved from home to the USA. I do not know what is waiting for me.Well, I was telling myself 'Do not give up' ,but I have to be strong and patient.

My husband and I are totally difference . He is quiet but I am talkative. I always smile but his face stay still as usual. Some of my friends said his face only one mood in every emotional.

 I like to do activities with people but he does not. Anyway, we get along really well .
My speaking annoy him sometimes ,but it is not a big deal.He gives me everything I want which he can afford.

It was 1 year and half since we knew each other. He went to Thailand met me in person .A year later, we married and applied for my visa. It was  1.5 years processing that so long.

It was 4 years until I left Thailand.

Now , time to learn married life , difference culture and also cold weather....eeew!!

We were in Maxican resturant with Nok and Bim.

Early winter in the deck at our back yard.

Outside really cold but always smile.

ME #2

On the day I took this photos was really cold but act like warm..LOL

Monday 12th Jan 2009

WoW! I am here 7 months already very quick. It was many things upset me but I did well and passed all. I finally got driving license on Friday 2nd this month .I did 4 times writing test but only 1 time for road test...Yippee! Now , I can drive without worry, if police catch me or ask me to stop ,but the problem now is I do not know direction . I know only around my house , but I have to learn the map and remember street name. This country is more easier with direction ,just remember route, north , east, south,west and street name, where you want to go..this what I think and there is helper call "GPS" but I do not have yet . My husband 's new car has GPS that is cool!. One night I took my friend to sign out school finish study on that day and we went to other school before go home, but on the way back I went to the wrong lane made me can not turn to the way home. It was lucky I drove my husband new car with GPS but took time to figure it out how to use it, well we did!...Yeah, back home in final...funny huh?
I am start looking for part time job and also study ESL in school not too far from home. I found one middle school by newspaper only 4 minutes drive from home.I will register sometimes this week.
Everything here goes smooth with my petient and not rush to do even feel uncomfortable and frustrating.My 1st snow

My first time to see real snow! On Tuesday 16th Nov 08 while I was sitting in front of computer enjoyed with internet, then Nok called me and told at her work snow was falling but not much. We were excited but myself not much because did not see yet.

 After that not long I heard noise as rain then decided to took the mat at the deck inside .Suddently, I saw all white cover the deck .Snow! I was really exciting and wanted to called family in Thailand but it was too early for them that time about 3.40am., then I grapped a camera made the videos with walked back to front of the house. About 30 minutes snow stopped .

My little brother 11 yrs. old just asked me to send him snow by mail in the box which keep cold. I would love to do but really sure it will not work because snow will melt before get to Thailand. I am waiting for more snow because I wanted to make a snow man same as I saw on TV in Thailand.

Scrapblog,Scrapbook,William  
  
เมื่อเราไม่ท้อ ไม่ถอย ตั้งใจ และลงมือ อะไรก็สำเร็จได้สักวัน
แวะมาบ่อยๆ นะค่ะ ขอให้มีความสุข และ มีความรักรอบๆ ตัวทุกคนค่ะ
If we never give up and begin doing, we will succeed. I wish everyone happiness and love, stay around.

เรื่องราว ข้อมูล บทความ ที่เขียนทั้งหมด ที่พื้นที่แห่งนี้เป็นข้อมูลส่วนตัว ตั้งใจเขียนเป็นบันทึกเก็บไว้อ่านย้อนหลังเพราะไม่ได้เขียนใส่สมุดตั้งแต่มาอเมริกาและเพื่อง่ายต่อทางบ้านที่ประเทศไทยได้เห็นชิวิตความเป็นอยู่ ทั้งเล่าสู่กันฟังถึงสิ่งที่ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส มิได้มีเจตนากระทบกระทั่งบุคคลใดขอขอบคุณเจ้าของบทความ งานเขียน และรวมถึงวิดีโอ ที่มีประโยชน์ได้นำมาอ้างอิงเผยแพร่ไว้ที่นี่ และยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาทั้งด้วยความตั้งใจและบ้งเอิญค่ะ

Stories and articles in this blog are my experiences .I would like to share in public. Welcome everyone!

Since I moved to the USA I have not written in a book, I use this space to keep the memories of everything I do and everyone I meet and this makes it simple to update my family in Thailand also.

Thank you to all the writers and people educated in the media who I copied to share this blog