Life is short then do what brings happiness to life. Not just me who always smile but I wish you smile too, when reaches my comfort zone.

Sunday, December 27, 2015

กิจกรรมหนาววันนี้ 26 ธันวาคม 2558 Activity today Dec 26, 2015

Activity Dec26,2015

26  ธันวาคม 2558  วันนี้ป้าโอ้ทพาไปเที่ยวบ้านทุ่งของครอบครัวมิสเตอร์กันแป๊บนะคะ แป๊บจริงๆเพราะป้าโอ้ทไม่อยากกลายเป็นหมูแหนมแช่แข็ง อุณหภูมิ ลบ 16  เซลเซียส

I love visiting his ranch but in winter is very struggling for me. Someday I remembered, it was windy but the temperature was warmer but that still killing me so bad with a cold wind. Today, the wind did not bother me at all but the temperature minus 16C (3F) which I could not handle well. I would walk around and take photos, recording videos longer but I really could not do. I think, if I did that I will change to a frozen pork in the wrap as we called in Thai " Nam Mooh"

Saturday, December 26, 2015

Talk of the day Dec 26, 2015

 Dec 26, 2015

English is my second language so I practicing by speaking everyday sharing with friends. We are practicing together with the same goal as "Improving our speaking skill" 

Tuesday, December 22, 2015

ฉันอาบน้ำก่อนได้ป่าว? Can I take a shower now?

19 ธันวาคม 2558

ป้าโอ้ทตื่นสาย 11โมง แต่เป็นปกติของวันหยุด ป้าโอ้ทไม่ตื่นเช้าอยู่แล้วล่ะ มิสเตอร์ออกกำลังกายอยู่ข้างล่าง ในขณะที่ป้าโอ้ทเข้าห้องคอมพิวเตอร์ เล่นคอมฯ อยู่พักจนกระทั่งได้เวลาทำธุระในห้องสวรรค์  ^_^   สุขาอยู่หนใด? ไม่ไกล แค่ก้าวขาออกไปห้าก้าวเท่านั้น

ในขณะที่ป้าโอ้ททำภาระกิจอยู่ ได้ยินเสียงฝีเท้ามิสเตอร์เดินขึ้นมาบนบ้าน เข้าไปในห้องนอน เดินลงข้างล่าง เดินวนไป วนมาอยู่หลายรอบ ป้าโอ้ทคิดว่าคงอาบน้ำแล้ว

แต่เมื่อป้าโอ้ทโผล่หน้าลงไปข้างล่าง มิสเตอร์ยังอยู่ในชุดนอน เปียกซกไปด้วยเหงื่อจากการออกกำลังกาย

โอ้ท: ไออาบน้ำนะ
มิสเตอร์: ไอกำลังจะไปอาบ

โอ้ท: ไออาบน้ำนะ
มิสเตอร์ : ไอบอกว่า ไอจะอาบก่อน

โอ้ท: ไออาบตอนนี้ได้ป่าว? ไอเพิ่งปุ๋งเสร็จ ก้นเลอะ  (พูด ทำหน้าเป็น ลอยไปลอยมา)
มิสเตอร์: ไม่ได้ ไอจะอาบก่อน ก้นไอก็เลอะเหมือนกัน (ย้อนบ้าง)

 โอ้ท:   ไออาบน้ำก่อนได้ป่าว?  (ยังตื้อไม่เลิก)
มิสเตอร์ : เฮ้อ!  ไปเลย รีบๆ เร็วๆด้วย

ป้าโอ้ทหัวเราะชอบใจ แล้วรีบวิ่งแจ้นไปอาบน้ำ

ปล.มีห้องน้ำสองห้อง อาบคนละห้องอยู่แล้ว แต่ใช้น้ำพร้อมกันเมื่อไร ห้องของมิสเตอร์น้ำร้อนไม่มีทุกที น้ำร้อนในถังไม่พอสำหรับสองห้องพร้อมกัน น้ำที่ห้องน้ำโอ้ทแรงกว่า ห้องมิสเตอร์เลยไม่ได้นำ้ร้อน

Dec 19, 2015

I got up very late at 11am but it is usual on weekend. Mister was exercising in a living room while I was serving internet in my study room. It was awhile, I was in the bathroom and heard his steps up to the bed room and then down to the living room. It was few times which I thought he already took a shower.

When I finished from my business in the bathroom, I went down to see him. He was still in his night outfit with sweat all over his body. He does exercise every morning.

Me: Can I take a shower?
Mr: I will take.

Me: Can I take a shower?
Mr: I said, I will take first.

Me: Can I take a shower now? I just finished poop! and my butt is dirty. ^_^ (spoke with my funny face)
Mr: No, I will take first and my butt is dirty too!

Me: Can I take first?
Mr: Hmmmm. HURRY UP!

Me: ^_^ laughing and running up to the bathroom

PS: We have our own bathrooms but when take shower in the same time cause warm water does not warm in one room. Normally, his room does not get hot water.

ค่ำคืนสั้นๆที่ลาสเวกัส Short night@ Las Vegas

ครั้งแรก ค่ำคืนสั้นๆ ในลาสเวกัสเมื่อธันวาปี 2557 ป้าโอ้ทลืมโพสวิดิโอ เพิ่งมารู้วันนี้เพราะป้าโอ้ทหาวิดิโอดูแต่หาไม่เจอ โพสช้าไปหนึ่งปี ยังมีวิดิโออีกหลายคลิปในทริปเดียวกันที่ไม่ได้โพส แป่ว!

 Dec 28, 2014...It was my first time in Vegas. I enjoyed and had a good time even it was very short period. 


You will notice the year I posted this clip is 2015. Yes, because I was there in 2014 but I forgot to post the clip and also many clips on this trip.

 

Sunday, December 20, 2015

Talk of the day Dec 20, 1015

Dec 20,2015... I talk whatever I can think of. Everything around could be my story. Speak English everyday will improve my speaking skill and also for you as well. Do not shy to speak out and do mistake but if you do know to speak but still shy then try a bit at the time. Do not worry about mistake because we learn from mistake. 

ป้าโอ้ทหาเรื่องพุดรอบๆ ตัวนี้ล่ะคะ ไม่ต้องคิดอะไรไกล พูดไปเรื่อยๆ ผิด ถุก ก็พูดออกมา ดีกว่าไม่กล้าพูด แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราพูดผิด หรือถูก เราเรียนรู้จากสิ่งผิดเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น จริงไหมคะ

Saturday, December 19, 2015

Talk of the day Dec 19, 2015

19 ธันวาคม 2558 ฝีกพูดทุกวัน จะพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ไม่ต้องอายนะคะถ้าพูดแล้วสำเนียง ไทย ป้าโอ้ทก็สำเนียงไทย แต่ป้าโอ้ทพยายาม พูดมาคะไม่ต้องอาย แต่ถ้าเข้าใจภาษาอังกฤษ รู้ว่าต้องพูดอะไร แต่ไม่กล้าพูดนี่ล่ะคะน่าอายกว่าอีกเน่อะ Dec 19, 2015 ... Speak English everyday will improve my speaking skill and for you as well. No need to shy to speak English with Thai accent but you should shy when you understand English but you can not speak out loud.

Friday, December 18, 2015

Talk of the day Dec 18, 2015

Dec 18,2015

Speak English everyday will improve my speaking skill and also you too if you are not shy to speak out LOUD! 

Talk of the day Nov 21, 2015

Nov 21, 2015... Speak English everyday will improve my speaking skill and also you if you are not shy to speak out LOUD!

ผลการเรียนเทอมนี้ Fall 2015

18 ธันวาคม 2558 +> เยๆ ผลการเรียนเป็นไปตามที่ป้าโอ้ทคาดไว้ ยกเว้นหนึ่งวิชาคือธุรกิจเบื้องต้น ป้าโอ้ทคาดไว้ว่าจะได้เกรด ซี แต่ป้าโอ้ทได้ บี มาจ้า จุ๊กกรู้ๆๆๆ  ^_^ 

Dec 18, 2015 => Teepee! I got the grade as I predicted , all B but only one which I predicted that I will get just C "BUS101" Intro to Business. I got B. Hurey! Hurry!  ^_^Tuesday, December 15, 2015

My tasty wings soup

Dec 15, 2015

 Speak English everyday improve my speaking skill. I can talk about everything around me. I do not know many vocabularies but I always digging up my brain to bring up words in there. Cheer up to all who are practicing same as me.

Monday, December 7, 2015

Tamarind facial cream commercial project

Dec 6, 2015... This is my final project " Intro to Video" class 30 second but I still over 2 second. Thank you for watching.

Saturday, December 5, 2015

Fill Tummy@Kyoto Restaurant

Dec 5, 2015...

Talk of the day for my English practicing.

Kyoto is the Japanese restaurant near by our house in the USA.

Saturday, November 14, 2015

เสียงอะไร ? What is that noise?

Nov 14, 2015
14 พฤศจิกายน 2558

Oath : Mister, what is the noise in the basement?
โอ้ท : มิสเตอร์ เสียงอะไรดังที่ห้องใต้ดิน ?

Mister : Humidifier
มิสเตอร์ : เครื่องกรองอากาศ

I held light switch on and off .

Oath : The noise is off now . I switch....
 โอ้ท : เสียงเงียบไปแล้ว  เพราะไอ ...

Mister : It will on and off
มิสเตอร์ : มันจะดัง แล้ว เงียบ

Oath : Is that...
โอ้ท : เป็น เพราะ...

Mister: It will on and off, it will on and off, it will on and off
มิสเตอร์ : มันจะดัง แล้วเงียบ  มันจะดังแล้วเงียบ  มันจะดังแล้วเงียบ

Oath : I turn the switch off and on, is it not because of that?
โอ้ท ​​ : ไอเปิด ปิด สวิทช์ ไม่ใช่เพราะไอใช่ไหม

Mister : NO
มิสเตอร์ : โน

Oath : OK, just want to make sure that I do not broke anything again.
โอ้ท:  โอเค แค่อยากให้แน่ใจว่าไม่ใช่เพราะไอ จะทำอะไรพังอีก

I walked to the stair and turn back said to him...

Oath :  but I make noise and NEVER stop, right?
โอ้ท:  แต่ไอส่งเสียงแล้วไม่เคยหยุด ใช่ปะ​​​?

Mister : RIGHT!
มิสเตอร์​: ใช่!

(I talk too much  : ป้าโอ้ทพูดมาก)

Saturday, November 7, 2015

TomYumGai-Stop motion

Nov 8, 2015

This clip is my first stop motion which I learn from school. It is not perfect but I proud with it. I really wanted to make for long time but I had no idea how. Now I can do. The video contain 420 photos.
 

Monday, November 2, 2015

Lums Pond Nov2,2015

Before headed home, I stopped by the park for colorful leave which not many left.Saturday, October 31, 2015

Trick or Treat @ Home Oct 31, 2015

ฮาโลวีนปีนี้ไม่มีเพื่อนๆหลายคนเหมือนทุกปี เพราะทุกคนย้ายไปที่อื่นหมด แต่ป้าโอ้ทก็สนุก และกินอิ่ม ^_^ มีบรรยากาศมาฝากเล็กน้อย This video is about Trick or Treat@Home Oct 31,2015

Wednesday, September 16, 2015

oops!

16 กันยายน 2558


Sep 16,2015

Damn it! I did not check school email this morning because I was busy with my photos project and reading with friends on a Skype. HaHa, I headed to school and got to the class on time but just one classmate in the room. He checked an email and told me ,"The class is cancelled". Later, another friend show up. I told him and also said, "next time before leave home we should check an email". ^_^  

I did not want to come to school today because I must finish my photos project for tomorrow due. Then go home now! :P

Sunday, September 6, 2015

มือขยัน working hands

7 กันยายน 2558
September 7,2015

วันนี้ตั้งแต่เช้ามิสเตอร์ย้ายลำโพงใหญ่ไปไว้ห้องใต้ดิน ยกคอมพิวเตอร์เก่าไปไว้ในโรงรถเตรียมเอาไปศูนย์ขยะอิเลคทรอนิค ทำให้ห้องเรียนหนังสือรกๆ ของนักเรียนป้าโอ้ทมีพื้นที่อีกนิด นักเรียนป้าโอ้ทจัดการขยับ ย้าย อึ๊บ อึ๊บ

Since morning, mister was busy moving things to the basement and the garage. He moved a set of big speakers to the basement, set at his radio station and took old computers in my study room to the garage. He will take them to electronic junk place next weekend. After that, I organized my study room. HaHa! the room looked like the storm attacked.
ขยับเตียงมาติดกำแพงด้านประตู ทำให้เปิดช่องแอร์อีกด้านที่เตียงวางปิดอยู่แรมหลายปี ซึ่งเป็นเหตุให้ห้องนี้ร้อนระอุ ดีนะมีพัดลมพลังแรงที่ป้าโอ้ทซื้อมาใช้เป่านางแบบตอนถ่ายรูป ^_^ มีเพื่อนๆมาใช้บริการห้องนี้นอนหลายคน ไม่มีใครบ่นว่าร้อนสักคน  ฮ่าฮ่า เพื่อนๆ บ่นไปก็เลื่อนเตียงไม่ไหวอยู่ดี

The computers were in the end of bed in the right.Now, I move the bed against the wall at the computers were.Well, it opens the air way at the left. The bed was cover that air for many years which made this room hot. However, few friends came over and stay in this room but none complained. If they complain, I could not do anything that time but I have a fan for them.


เอาล่ะ เข้าเรื่อง ขยับเตียงลงมาด้านประตู เปิดช่องแอร์ ย้ายชั้นหนังสือเข้ามุม ย้าย เลื่อน อื่นๆ อีก ฝุ่นไม่เยอะนะ แต่ทำให้ป้าโอ้ทหอบขึ้นได้เหมือนกัน พักสักเดี๋ยว ลงไปกินผลไม้ ดื่มนม  ขี้นมาจัดต่อ อ้าว! จู๊ดๆ ซะงั้น วิ่งปล่อยปุ๋งไปสามรอบ หมดแรงลากชั้นไม่ไหว พักลงไปป่วนมิสเตอร์ดีกว่า แหม! เวลาเหมาะเหมมิสเตอร์ย่างไส้กรอกสุกพอดี ชิมสักดุ้นล่ะกันนะ ปกติป้าโอ้ทไม่ชอบไส้กรอกฝรั่ง เพราะเคยซื้อมากินหลายครั้งเค็มทุกยี่ห้อที่ซื้อมา แต่วันนี้ยี่ห้อที่มิสเตอร์ซื้อมาอร่อยจัง ป้าโอ้ทจัดการเอาไส้กรอกย่างไส้พุงไปสามไม้ แล้วบอกมิสเตอร์ให้ซื้อมาย่างอีกเสาร์หน้า

There were not dusty but it still cause me had breathing problem. I need to break a bit.
I went down, find things to eat, drink a glass of milk and came back to continue organized the room.
OH! enemy attack in my stomach. I went to the bath three times and got better but this time I was hungry. I went down again and it was a good time because mister finished grill sausages. WoW! delicious. I did not like western sausages much as I bought many times and they were no tasty.
I asked mister to get them again for next weekend.อิ่มหนำแล้วขึ้นบ้านอาบน้ำก่อนดีกว่า สดชื่นแล้วลุยห้องรกต่อจนเสร็จ

I am full now, then go back upstair, take a shower and go back to finish my study room.
มิสเตอร์ง่วนอยู่ห้องใต้ดิน จัด เช็ดแผ่นเพลง ทำความสะอาดมุมวิทยุ เปิดเพลงฟังสบายใจเชียว

He cleans music CDs and his radio station in the basement.


ป้าโอ้ทเอาผ้าปูที่นอนเก่าไปให้มิสเตอร์คลุมโต๊ะที่ทำความสะอาดแล้ว ต่อไปจะได้มีฝุ่นไม่เยอะ

We use old bed sheets cover clean stuff so dust will stick on the sheets. It is easier to clean next time.


หมดแรงต้องโด้ป

It is my energy powder.

Monday, August 3, 2015

จากวันแรก ถึง วันนี้ ^_^ First met till Now

2005
2006
2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

2015

ผัดไทย Pad Thai

3 สิงหาคม 2558 

มื้อเย็นวันนี้ป้าโอ้ทจัดการจานง่าย อร่อยแบบไม่อยากเชื่อ แต่ต้องเชื่อ ผัดไทย บะหมี่ห่อแบบแห้งพร้อมผงปรุง  ใส่เต้าหู้ปลา กับ ลูกชิ้นลอปสเตอร์ ต้นหอม พริกหยวก และแครอท ใส่ไข่ด้วย น้ำมันไม่เยอะ ผัดไทยป้าโอ้ทไม่มัน ไม่แห้งเกินไป

 เมื่อตักใส่จานเสริฟมิสเตอร์ มิสเตอร์เขซอสพริกใส่ด้วย ป้าโอ้ทใส่ตาม อร่อยแหะ  :)

Aug 3, 2015

The easy dish for our supper tonight was Pad Thai. I bought instant  Pad Thai noodle pack which included seasoning  and added other ingredients such as fish tofu,lobster ball,green onions,red pepper,carrot and  eggs. Everything cooked well and served.

Mister added Sriracha chili sauce then I added too. YUM!
Sunday, June 14, 2015

ดูจูราสิคเวิล์ดมาจ้า Watched Jurasic World

14 มิถุนายน 2558

ป้าโอ้ทดูจุราสิคเวิล์ดแล้วน๊า ตอนจบสองตัวสู้กัน กำลังดูว่าตัวไหนใหญ่กว่า เจ้าในน้ำโผล่มา โอโห จัมโบ้กว่าสองตัวอีก ชอบๆๆ kiki emoticon

June 14,2015
We watched "Jurassic World" this afternoon. The fighting scene between the new dinosaur and the old one at the almost end, I was curious which one was bigger. Suddenly, the one in the water jumped up...OMG! that one was HUGE! 
Enjoyed the movie though. kiki emoticon
Saturday, June 13, 2015

อ้วนท้วน Me@Home June 13,2015

ปีนี้ป้าโอ้ทอวบ บวมขึ้นมาก กางเกงใส่ไม่ได้หลายตัว จะเรียกได้ว่าโละครึ่ง ค่อนตู้ไปเลยก็ว่าได้ กางเกงยีนส์รูดซิบ ติดตะขอไม่ถึงร่วมยี่สิบตัว เหลือใส่ได้แบบคับปึ๋ง ห้า หรือ หกตัวนี่ล่ะ ไม่ไหวจริงๆ ผลของการขี้เกียจออกกำลังกาย จะตั้งใจออกกำลังกายก็เหนื่อยเน่อะ กินก็ไม่ได้มากมาย แค่กินรอบดึกทุกวันเท่านั้นเอง แหม! ไม่เป็นไร เปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าใหญ่ขึ้นก็แล้วกัน ง่ายที่ซู้ดดดด  ^_^

I realized that myself is much bigger than past three years. Many pants can not fit me anymore. I could say, " half of my closet need to be take away because they are too small and tight". This is only one reason, "I am lazy to do exercise". I eat not much but eat late every night. Well, my best solution is change my cloth to a bigger size. Yeepee!  ^_^                                           Click here to view these pictures larger


Sunday, June 7, 2015

ยูไถสนามแล้วเหรอ ? Did you mow the lawn?

7 มิถุนายน 2558
June 7,2015

เวลาบ่ายโมง วันนี้ป้าโอ้ทกะมิสเตอร์จะไปดูหนังกันรอบบ่ายสาม ยังมีเวลาอีกตั้งสองชั่วโมง ป้าอุ่นพิซซ่าให้มิสเตอร์และออกไปนั่งเล่น ทำวิดิโอที่ระเบียงหลังบ้าน เข้ามาในบ้านประมาณบ่ายสองกว่าๆ

Our plan to go watch movie at 3pm. It was 1pm. so still two hours. I warm up pizza for him and went out playing on the deck before got back in the house around 2pm.

ป้าโอ้ท : มิสเตอร์ไปก่อนเวลาเถอะนะ ไออยากเดินเดอะมอลล์
Me    :  Mister, can we go earlier? I want to walk at the Mall.

มิสเตอร์ :  ไอไม่อยากเดิน
Mister : I do not want to walk at the Mall.

ป้าโอ้ท :  ว้า  งั้นไอไถสนามหญ้าก็แล้วกันนะ
Me : (Sign) can I mow the lawn?

มิสเตอร์ : ตามใจ
Mister : if you want to

ป้าโอ้ท :  แดดร้อน ไว้กลับมาค่อยไถดีกว่า
Me : It is hot , I will mow when we come back.

ว่าแล้วป้าโอ้ทจัดแจงคว้ากระเป๋า ใส่หมวก แว่นกันแดด และกล้องออกไปหน้าบ้าน ถ่ายรูปดอกไม้ และถอนหญ้าไปด้วย จนกระทั่ง...
I grabbed my shoulder bag, put a hat on, sun glasses on and took my camera to the front. I took photos of flowers and get rid off the weed until...

มิสเตอร์ : พร้อมหรือยัง?
Mister : Are you ready?

ป้าโอ้ท : พร้อม ขอไอล้างมือก่อน
Me :  Yes, let me wash my hands

หลังจากดูหนังจบ ระหว่างเดินทางกลับแวะซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนิดหน่อย เมื่อถึงบ้าน
After the movie, we stopped at a supper market before headed home.

ป้าโอ้ท : ไอไถสนามนะ
Me  :  Can I mow the lawn?

มิสเตอร์  : ทำไมอยากไถ
Mister : Why?

ป้าโอ้ท : หรือยูจะไถสัปดาห์หน้า
Me : Do you want to do next weekend?

มิสเตอร์ : ไม่
Mister : NO

เมื่อป้าโอ้ทเข้าบ้าน ขึ้นไปในห้องคอมฯ ส่วนตัวของป้าโอ้ท เห็นมิสเตอร์ยืนที่ประตูหน้าบ้าน มองออกไป
I was in my computer room upstair and saw him stood by the front door looked out side

มิสเตอร์ :  ยูไถสนามเสร็จแล้วเหรอ
Mister : Did you finish mow the lawn?

ป้าโอ้ท  : ใช่เสร็จแล้ว
Me : YES

มิสเตอร์ : ไถทั้งสนามเลยนะ
Mister : Did you mow whole lawn?

ป้าโอ้ท : เปล่า ไถแค่หน้าบ้านตรงนั้นยาวกว่าตรงอื่น
Me  : No, just the front where I wanted too because grass there longer than other area.

มิสเตอรทำหน้างง แล้วกลับไปดูทีวีต่อ พูดไม่ออก
He seemed surprise but did not say anything and turn back to watch TV.


จบ  ^_^
End

Monday, May 25, 2015

วันหยุด Holiday

25 พฤษภาคม 2558

อะจ๊ากกกก!  ป้าโอ้ทลืมตาตื่นเพราะปวดไหล่ นอนทับแขนตัวเอง เหลือบดูนาฬิกา สิบเอ็ดโมงกว่า หมดกันวันนี้ไม่ได้อ่านหนังสือกับเพือนๆ ทางสไกพ์ เพื่อนๆคงบ่นกันแล้ว คุณครูเงียบ ไม่บอกล่วงหน้าด้วยว่างด ได้ยินเสียงทีวีเปิดอยู่ข้างล่างนั่นหมายถึงมิสเตอร์ไม่ไปทำงาน อ้าว!หยุดก็ไม่บอกกันบ้าง

ป้าโอ้ทรีบจัดการออนสไกพ์ มีเพื่อนฝากข้อความไว้จริงๆ คงรอจนเบื่อ ป้าโอ้ทรีบฝากข้อความขอโทษเพราะตื่นสาย แย่จริงๆ ขาดความรับผิดชอบ(ป้าโอ้ทน่ะ)

ป้าโอ้ทไม่รู้ว่ามิสเตอร์หยุดวันนี้ วันทหารผ่านศึก (คิดว่าใช่นะ ภาษาประกิตเรียก เมมโมเรียล เดย์ Memorial Day)  อยู่กันมาป้าโอ้ทไม่เคยจำได้ว่าวันหยุดราชการวันไหนที่มิสเตอร์หยุด เพราะมีไม่กี่วันที่หยุด ส่วนมากป้าโอ้ทจะถามก่อน แต่เมื่อวานไม่ได้ถามคิดเองว่าคงไม่หยุด

ป้าโอ้ทจัดการตัวเองเรียบร้อย ลงไปข้างล่างมิสเตอร์นั่งดูทีวี น้ำไม่อาบเสื้อขาวเปื้อนเป็นคราบยาวเชียว ถามไถ่ได้ความว่ากินเชอรี่ไหลย้อยเลอะเสื้อ  ฟันก็ไม่แปรง อร่อยเลย

เข้าไปในครัว อะจ๊าก! มดขึ้นเต็มอ่าง (เว่อร์) ไม้พายเปื้อนเนยถั่ว จานเต็มไปด้วยเม็ดเชอรี่ ป้าโอ้ทจัดการทำความสะอาดซะ แล้วเตรียมทำเบอร์เกอร์ไก่ให้มิสเตอร์  อ่อ! เตรียมนี่คือเอาเนื้อไก่เบอร์เกอร์(สำเร็จ)ในช่องแข็งมาวางไว้ให้ละลาย รอมิสเตอร์ขึ้นบ้านอาบน้ำถึงจะลงมือทำ  หลังจากนั้นป้าโอ้ทจัดการแพนเค๊กที่เหลือเมื่อวาน ไปนั่งหม่ำๆ หลังบ้าน ตากแดดอุ่นๆ สบายจริงๆ หลังจากนั้นเข้าบ้านบอกมิสเตอร์ให้ตัดหญ้า แต่ได้คำตอบมาว่า " ไอตัดแล้วสัปดาห์ที่แล้ว ถึงตายูตัดบ้าง"  อ้าว!

ป้าโอ้ทเดินออกไปสนามหลังบ้าน เก็บสายยางที่ปล่อยไว้ตั้งแต่เมื่อวาน ล้างรถ ล้างอ่างแมงกุดจี่ แล้วหันกลับไปเปิดโรงรถ สตาร์ทเครื่องตัดหญ้า  ขยันๆ บ้าพลัง อยากตากแดดน่ะ อยากไปเดินสวนฯอีก แต่วันนี้บ่ายสองกว่าแล้ว ตัดหญ้าได้เหงื่อร้อนแล้ว เข้ามาทำเบอร์เกอร์ให้มิสเตอร์  เสร็จภาระกิจ ขึ้นบ้านเข้าห้องส่วนตัว ลั่นล้า หน้าคอมฯ


May 25, 2015

OH! I opened my eyes because I hurt my shoulder. I slept on my shoulder. The clock said 11:30a. It was late! I missed reading with friends on Skype. They might be waiting for me because I did not tell them if  today we will not  read. Immediately, I log on Skype and check on a reading group. A friend left messages early, asked if we read today. I left an apologize message and then clean up myself.

I have never remembered if Mister off on which holiday because he has not off all holidays. I always ask him but yesterday I did not. Today is Memorial day.

I took a pack of frozen chicken burger out of the fridge and put in the sink. I grabbed the left over pancake and went outside at the deck. It was nice sunshine day. After finished my breakfast, I asked him if he wanted to mow the lawn but he said , "it is your turn because I did last weekend".

I went out to the yard, kept garden hoses in their places and then walked to the garage. Yep! I was mowing the lawn. It was a good exercising. I wanted to go to the park but it was late for today then I just spent my afternoon playing online and wrote the blog.

Tuesday, May 19, 2015

สวนน้อยของป้าโอ้ทวันนี้ My little garden today

19 พฤษภาคม 2558  ปีนี้ป้าโอ้ทไม่ได้ทำอะไรกะสวน แค่ซื้อต้นไม้มาปลูกเพิ่ม เจ็ดต้น มีดอกไม้ให้สดชื่นบ้างเท่านี้ก็สบายตาแล้วล่ะ เอามาฝากจ้าMay 19, 2015

I have not do anything much with my little garden yet and I do not plan to do any. However, I went to a nursery and bought seven plants. It was nice to have more flowers. I am tired from study and lazy to do things even the other side of  me wanted to do.  Here is a short video of my garden today.

Tuesday, April 7, 2015

วอชิงตันดีซีกับใบหม่อน Washington D.C Apr 6,2015

6 เมษายน2558  ไปวอชิงตันดีซีด้วยกันนะคะLet's follow me to Washington DC

Friday, March 13, 2015

อาร์ช เซนหลุยส์ รัฐเคนตักกี้ Arch St. Louise Jul 2,2012

ไปมาเมื่อ 2 กรกฎาคม 2555 อาร์ช เซนหลุยส์ รัฐเคนตักกี้ Arch St. Louise Jul 2,2012  ป้าโอ้ทกะมิสเตอร์นั่งเฮลิคอปเตอร์ทัวร์กันก่อนที่จะเดินไปที่อาร์ช เจ้าสิ่งก่อสร้างโค้งนั่นแหละ นั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอด เสียวจริงๆ แคบด้วย ด้านบนอาร์ชยิ่งแคบ นักท่องเที่ยวอัดกันแน่น มองลงมาก็หวาด อยู่กันไม่ถึงสิบนาทีหันหลังไปรอบลิฟท์ขาลง โอ้ยเสียวกว่าขาขึ้นอีก  ครั้งหนึ่งในชีวิต

ก่อนขึ้นป้าโอ้ทนึกนะว่าลิฟท์จะเป็นยังไง ตรงคงไม่ได้เพราะเจ้าสิ่งก่อสร้างนี้ลักษณะโค้ง พอได้นั่งถึงบางอ้อ วิศวกรเขาเก่งจริง ใช้หลักการกระเช้าหมุนนั่นเอง คลิกดูรูปทริปนี้ทั้งหมด

We stopped at the Arch St. Louise on Jul 1, 2012 during our trip to YellowStone. We got there at night then our fun started in the morning next day. We took helicopter ride for city tour about half an hour and then walked to the Arch. We got tickets for go up to the top of the Arch but we had to wait for the time which displayed on the tickets. There was a gallery show the Arch history there then we looked around while waited.

At first, I wondered how an elevator go up their straight because the Arch shape in curve. Well, my doubt obviously display next to the tickets booth. I admired the architecture who designed it. It used the same theory as ferris wheel but only half. There were elevators both sides of the Arch. It was scary when it move. On the top was a small room but contain many tourists. I could stand only ten minutes and asked Mister to go back down to the ground. However, it was impress and good experience.

click here to see album

Friday, February 6, 2015

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทอรี่เบย์ 23 ธันวาคม 2557 Monterey Bay Aquarium

23 ธันวาคม 2557  ทัวร์พาเราเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทอรี่เบย์ ป้าโอ้ทชอบแมงกระพรุนหลากชนิด กับ เจ้าปลาหมึกยักษ์ที่สุด

Dec 23, 2014One and half our at Monterey Bay Aquarium. I like a giant octopus the most and the second was jelly fish. There are many kinds of jelly fish here which I have never seen in any aquarium I went.

แวะเขื่อนฮูเวอร์แป้บนึง 29 ธันวาคม 2557 Stopped at Hoover Dam

29 ธันวาคม 2557  แวะเขื่อนที่มีชื่อเสียงกันแป๊บA short visit at Hoover Dam.

วันสุดท้ายที่แอลเอ 31 ธค2557 Last day in LA

31 ธันวาคม 2557 วันนี้ต้องกลับบ้านเดลาแวร์แล้ว ทัวร์เราจบไปเมื่อวาน วันนี้พากันกินอาหารไทยก่อนกลับอีกหนึ่งมื้อ


Dec 31, 2014

It was our last day for this trip. We had brunch at a Thai restaurant in LA. It was really great meal for me. We still had time to do something but it was a short while. Our friend "Bim", she searched few places then we picked Griffin Reservatory.

เป็บเปิ้ลบีช และ กอล์ฟคลับ Pepples beach and golf culb

29 ธันวาคม  2557 เช้านี้ลมพัดเย็นเฉียบเลย ทัวร์พาแวะหาดเป็ปเปิ้ลแป๊บนึง ทะเลมีคลื่นน้ำน่าเล่นมาก แต่ไม่ไหวแน่ๆถ้าลงไปเล่นเพราะาหนาว บรื๋อ เลยจากหาดไปแวะที่กอล์ฟคลับ และมุ่งหน้าสู่ลาสเวกัส

d

Dec 29,2014

The tour stopped at Pepples beach for 15 minutes. The beach was nice with wave but it was windy day. The next stopped was Golf Club and then we headed to Vegas.

Friday, January 9, 2015

ไม่น่าถามเน่อะ I should not ask!

9 มกราคม 2558
รอบปีนี้หิมะตกครั้งแรกเมื่อสองวันที่แล้ว ยังละลายไม่หมด ลมพัดมาแต่ละครั้งเย็นเยือก และเช้านี้เมื่อมิสเตอร์กำลังจะไปทำงาน มิสเตอร์เปิดประตูบ้าน ป้าโอ้ทกอดพุงมิสเตอร์
ป้าโอ้ท : บรื๋ออออ ทำไมหนาวจัง
มิสเตอร์ : ก็นี่ฤดูหนาว
(ไม่น่าถาม!!) 

Jan 9, 2015

Happy New Year!  to my reader.

It was first snow two days ago and still on the ground becomes icy. This morning while Mister was going to work, I was cuddling his warm belly. He opened the front door then the cold wind blow..

Me: why so cold?
Mister: because it is "Winter"
Me: right!!

PS: I should not ask. ^_^

Tuesday, January 6, 2015

ป้าโอ้ทอยู่ที่สะพานโกลเด้นเกท ซานฟรานซิสโก At Golden Gate Bridge , SanFrancisco

27 ธันวาคม 2557 ...ตอนนี้ป้าโอ้ทได้มาเหยียบสะพานโกลเด้นท์เกทแล้วนะ แต่เดินแค่ครึ่งสะพานเพราะจะค่ำแล้ว นั่งแท๊กซี่กันมาต้องหาทางกลับโรงแรมที่ประหยัดกว่าเพราะแท็กซี่แพงจริงๆวันนี้ป้าโอ้ทกะมิสเตอร์ไม่ได้ไปร่วมทัวร์เพราะมิสเตอร์ไม่สบายนอนซมที่โรงแรม ป้าโอ้ทอยู่เป็นเพื่อน ตอนบ่ายมิสเตอร์ลุกไหวพาป้าโอ้ทไปสะพานโกลเด้นเกท ป้าโอ้ทคิดว่ามิสเตอร์จะเวียนหัวขับรถไม่ได้ ลืมนึกว่าป้าโอ้ทขับได้ เลยไม่ได้ติดต่อรถเช่าของโรงแรม แต่นั่งแท๊กซี่กันไป ค่าแท๊กซี่แพงมาก ระยะทางหนึ่งชั่วโมงมิเตอร์ชาร์จไปซะ 175 ดอลล่าร์มิสเตอร์พาป้าโอ้ทเดินบนสะพานได้ครึ่งทางต้องเดินกลับเพราะต้องหาทางกลับโรงแรม ใกล้ค่ำแล้ว มิสเตอร์เข้าไปถามเจ้าหน้าที่ตรงจุดนักท่องเที่ยวที่สะพาน ได้เบอร์มาโทรติดต่อไป ยืนรอกันนานพอสมควร มีรถเมล์มาจอดหลายคัน ป้าโอ้ทให้มิสเตอร์ถามคนขับว่าผ่านจุดรถไฟไหม แต่คันที่ถามไม่ผ่านต้องรอคันต่อไป แท๊กซี่ที่โทรไปก็ไม่มาสักที แท๊กซี่มาจอดหลายคันมิสเตอร์ไม่ยอมขึ้นอีกเพราะคันที่โทรมาจะเสียเวลาเขา สุดท้ายรอนานมาก แท๊กซี่มาแล้วสองคนไม่รีรอจั้มพรวด มิสเตอร์บอก "คันนี้จากบริษัทที่โทรไปเหมือนกัน" คงรู้สึกผิด สุดท้ายเราสองคนต่อรถไฟสำเร็จ แต่เพราะครั้งแรก เรานั่งผิดสาย จะมีสายสีเหลือง สีฟ้า สีเขียว เหมือนบีทีเอสที่บ้านเรานั่นละ กว่าจะดูเข้าใจว่าเราจะต้องต่อสายไหน เราก็เปลียนขบวนกันสามรอบ สนุกดีนะ ตั้งแต่ซื้อตั๋วแล้ว ป้าโอ้ทยืนดูคนก่อนหน้า ตั๋วต้องกดราคาเพิ่มลดเอง แต่ปัญหาคือปุ่มไม่มีบอกไว้ว่าปุ่มไหนเพิ่ม หรือ ลด ดูจากคนก่อนหน้าทำให้รู้ ป้าโอ้ทถามมิสเตอร์ว่ารู้ได้ยังไง มิสเตอร์ตอบเหมือนป้าโอ้ทเลย "ไอดูคนก่อนหน้าเหมือนกัน​" เอาล่ะเมื่อถืงปลายทาง เราต่อแท๊กซี่กันไปอีกนิดถึงโรงแรม ค่าเสียหายขากลับจ่ายไปประมาณ 50 ดอลล่าร์ ขาไปมิสเตอร์ชวนป้าโอ้ทนั่งรถไฟแต่ป้าโอ้ทกลัวมิสเตอร์เป็นลม เลยเสียแพงซะเลยเน่อะ คลิปตอนท้ายนั่งเรือเพื่อนป้าโอ้ทอัดมาให้เพราะป้าโอ้ทไม่ได้ไปด้วย

Dec 27, 2014 ... We were on the Golden Gate Bridge and walk half way. We were there late in the afternoon by a taxi which cost too much from the hotel. It was an hour drive but traffic was bad. Mister was sick then we skipped to join the tour for today. He was getting better in the afternoon then took me to the bridge.We took a taxi to the train station and took a taxi to the hotel on our way back. It was fun  and good experience first time travel by train in SanFrancisco. We did not know how to add amount for train ticket because there were no label telling but we looked at other people. It was easy just press the button up and down but it will be easier and notice if there were label telling. Well, that made me have story to tell you here.Let's enjoy my short clip which at the boat part my friend recorded for me because we did not go with the tour.

Saturday, January 3, 2015

ป้าโอ้ทถึงแอลเอแล้วจ้า We are now in LA

22 ธันวาคม 2557...โรงเรียนปิดหนึ่งเดือน มิสเตอร์พาป้าโอ้ทไปเที่ยวหนึ่งสัปดาห์ วันแรกถึงปลายทางแอลเอโดยสวัสดิภาพDec 22,2014... My school winter break for a month. Mister skipped to go back to North Dakota for Christmas but joined a friend "Bim" to California. I was excited to be there where warmer than North Dakota, of course. We were in LA at 1:30 and waiting for our friend who came an hour later.ระหว่างทางจากแอลเอไปซานฟรานซิสโก Along the way LA to SanFrancisco

25 ธันวาคม 2557 ... ทัวร์มารับเราเจ็ดโมงเช้า เดินทางไปซานฟรานซิสโก แวะระหว่างทาง สอง สาม ที่

ที่แรกริมทะเลซานต้าบาบาร่า ลมพัดเย็นมาก มิสเตอร์เรียกหาเสื้อแจ๊คเก็ต แต่หยิบไม่ได้เพราะกระเป๋าอยู่ใต้ท้องรถ จากนั้นแวะหม่ำกลางวันกันที่หมู่บ้านยุโรป (ป้าโอ้ทจำชื่อไม่ได้) ปรากฎว่าร้านปิดหมดทุกร้าน มีร้านอาหารเปิดอยู่ร้านเดียวร้านไวกิ้ง ทำให้เกิดการชุลมุน โต๊ะไม่พอกับนักท่องเที่ยวเพราะนอกจากบริษัททัวร์ของเราห้าคัน ยังมีบริษัทอื่นอีก กว่าจะได้ที่นั่ง กว่าจะได้สั่ง  จากนี้แวะจุดพักเข้าสุขาแป๊บเดียว วิวภูเขาสวยเชียว แวะวนรอบบริษัทแอบเปิ้ล วนรอบจริงๆนะ เห็นแต่ประตูทุกตึก ไม่เห็นสตี๊ปจ๊อบนะ ^_^ วิ่งกันป่าราบแน่ มุ่งหน้าปลายทางปิดท้ายด้วยบุฟเฟ่ต์จีนก่อนเข้าพักโรงแรม พักผ่อนเพื่อกิจกรรมพรุ่งนี้จ้า

ขอเม้าท์ต่อนิด ป้าโอ้ทซักผ้าเครื่องหยอดเหรียญในโรงแรม เสร็จเรียบร้อยปรากฎว่าเครื่องปั่นแห้งเจ้งบ้ง มีสองเครื่องแต่แปะป้ายว่าเจ้งเครื่องเดียว เอาเข้าจริงเจ้งสองเครื่องเลย เจ้าหน้าที่มาดูแต่ซ่อมไม่ได้ บทสรุปคือเอาไม้แขวนมาให้ ป้าโอ้ทต้องแขวนผ้าที่เปียกหมาดๆ ในห้อง หวังจะไปปั่นที่โรงแรมพรุ่งนี้ แต่โรงแรมไม่มีเครื่องสำหรับลูกค้า มีแต่รับไปซักให้   ตามป้าโอ้ทมาค่ะDec 25,2014... The tour picked up us at the hotel at 7am. Most of tourist were Chinese so the guide spoke both English and Chinese along. The first stopped was the beach in Santa Barbara. The wind was cold that made Mister sick in the evening because he wore short. We stopped for lunch at European style town which I did not remember the name. Only one restaurant "Vikings" was open so that was busy period. We had hard time to get the table because not just five buses from our tour company but other tours along at the same time. Eventually, we got the table and food. One more stopped for bathroom where the view was nice. We drove around "Apple company buildings" just see the doors. Luckily we did not see "Steve Job" , LOL .We had Chinese buffet at the big mall before check in the hotel, get rest for tomorrow.

Last thing, I did laundry at the guest room but the dryer were out of order. There was one sign on only one machine but it end up both dryer did not work. The hotel staff checked for us but he could not fix so end up that we hung our clothes in the room for two nights. I thought about dry them at the next hotel but they were not provide guest laundry.

Friday, January 2, 2015

ป้าโอ้ทเดินบนถนนสายคนดังที่ฮลลีวู้ด Walk of Fame Dec 23 2014

23 ธันวาคม 2557 ... เราอยู่กันที่ฮอลีวู้ด มาเดินถนนสายคนดังกัน เหยียบดาวล้านดวง(ป้าโอ้ทเว่อร์) จากนั้นซื้อทัวร์รอบเมือง ไปดูรั้วบ้านดารา และ ขึ้นไปถ่ายป้ายฮอลีวู้ด ตามป้าโอ้ทมานะคะDec 23, 2014... We were walk along the star at "Walk of Fame" hollywood and also took a city tour. The tour via a pick up truck with seats in the back which carried passenger along. We stopped at the view point to see the city and took photos with "Hollywood sign" behind. Before end the city tour, we saw celebrity houses and saw few celebrity at intersection which people were yelling. I had no idea who they were.
ป้าโอ้ทเที่ยวยูนิเวอร์ซอลสตูดิโอ ที่ฮอลีวู้ด Universal Studio

24 ธันวาคม 2557...ป้าโอ้ทตื่นตาเมื่อได้เข้าเมือง วันนี้เที่ยวสตูดิโอหนังกันนะ ยูนิเวอร์ซอลสตูดิโอ ป้าโอ้ทไม่ค่อยเข้ากล้องไม่ใช่ไม่อยากออกสื่อนะคะ แต่เพราะหน้าที่ตากล้องเลย อดเสนอหน้า ^_^

หลังจากสนุกสนานกันแล้วเวลาของเราวันนี้ก็หมดลง ต้องเติมพุงกันให้อิ่มก่อนและเดินทางกันต่อไป เอารถเช่าไปคืนที่สนามบินและรอบริษัททัวร์มารับไปส่งที่โรงแรม เริ่มต้นทัวร์กันคืนนี้ด้วยการเข้าพักโรงแรมตามกำหนดการณ์ของทัวร์ ติดตามกันต่อไปนะคะว่าเราไปไหนกันอีกบ้างDec 24, 2014... please follow me and enjoy around "Universal Studio" in Hollywood, CA.

I was excited and really enjoyed in there especially on mummy ride which Bim and I did not know it was speed ride in the dark. Well, if Mister told us earlier Bim would not play because she scares of it. Mister and I also played "Jurasic tour" in the water. It was smooth along the way until the last before end was super speed down hill. AWW!

We finished our fun in "Universal Studio" before dark, ate and headed to LAX airport, return car rental and waited for tour company. We started with the tour tonight just check in hotel and get ready for tomorrow. If you want to know more about our trip please follow my next blog.Let's enjoy my clip.


                                           Click here to view these pictures larger
เมื่อเราไม่ท้อ ไม่ถอย ตั้งใจ และลงมือ อะไรก็สำเร็จได้สักวัน
แวะมาบ่อยๆ นะค่ะ ขอให้มีความสุข และ มีความรักรอบๆ ตัวทุกคนค่ะ
If we never give up and begin doing, we will succeed. I wish everyone happiness and love, stay around.

เรื่องราว ข้อมูล บทความ ที่เขียนทั้งหมด ที่พื้นที่แห่งนี้เป็นข้อมูลส่วนตัว ตั้งใจเขียนเป็นบันทึกเก็บไว้อ่านย้อนหลังเพราะไม่ได้เขียนใส่สมุดตั้งแต่มาอเมริกาและเพื่อง่ายต่อทางบ้านที่ประเทศไทยได้เห็นชิวิตความเป็นอยู่ ทั้งเล่าสู่กันฟังถึงสิ่งที่ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส มิได้มีเจตนากระทบกระทั่งบุคคลใดขอขอบคุณเจ้าของบทความ งานเขียน และรวมถึงวิดีโอ ที่มีประโยชน์ได้นำมาอ้างอิงเผยแพร่ไว้ที่นี่ และยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาทั้งด้วยความตั้งใจและบ้งเอิญค่ะ

Stories and articles in this blog are my experiences .I would like to share in public. Welcome everyone!

Since I moved to the USA I have not written in a book, I use this space to keep the memories of everything I do and everyone I meet and this makes it simple to update my family in Thailand also.

Thank you to all the writers and people educated in the media who I copied to share this blog