เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Saturday, November 14, 2015

เสียงอะไร ? What is that noise?

Nov 14, 2015
14 พฤศจิกายน 2558

Oath : Mister, what is the noise in the basement?
โอ้ท : มิสเตอร์ เสียงอะไรดังที่ห้องใต้ดิน ?

Mister : Humidifier
มิสเตอร์ : เครื่องกรองอากาศ

I held light switch on and off .

Oath : The noise is off now . I switch....
 โอ้ท : เสียงเงียบไปแล้ว  เพราะไอ ...

Mister : It will on and off
มิสเตอร์ : มันจะดัง แล้ว เงียบ

Oath : Is that...
โอ้ท : เป็น เพราะ...

Mister: It will on and off, it will on and off, it will on and off
มิสเตอร์ : มันจะดัง แล้วเงียบ  มันจะดังแล้วเงียบ  มันจะดังแล้วเงียบ

Oath : I turn the switch off and on, is it not because of that?
โอ้ท ​​ : ไอเปิด ปิด สวิทช์ ไม่ใช่เพราะไอใช่ไหม

Mister : NO
มิสเตอร์ : โน

Oath : OK, just want to make sure that I do not broke anything again.
โอ้ท:  โอเค แค่อยากให้แน่ใจว่าไม่ใช่เพราะไอ จะทำอะไรพังอีก

I walked to the stair and turn back said to him...

Oath :  but I make noise and NEVER stop, right?
โอ้ท:  แต่ไอส่งเสียงแล้วไม่เคยหยุด ใช่ปะ​​​?

Mister : RIGHT!
มิสเตอร์​: ใช่!

(I talk too much  : ป้าโอ้ทพูดมาก)

Saturday, November 7, 2015

TomYumGai-Stop motion

Nov 8, 2015

This clip is my first stop motion which I learn from school. It is not perfect but I proud with it. I really wanted to make for long time but I had no idea how. Now I can do. The video contain 420 photos.
 

Monday, November 2, 2015

Lums Pond Nov2,2015

Before headed home, I stopped by the park for colorful leave which not many left.