เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Tuesday, August 27, 2013

ลูกบอลยักษ์ ชิคาโก้ 12 กค 2556 Road trip 14/14

วันสุดท้ายของเส้นทางสายฤดูร้อน...ผ่านชิคาโก้ ป้าโอ้ทอยากแวะถ่ายรูปลูกบอลยักษ์ มิสเตอร์ไม่อยากขับรถเข้าในเมืองเพราะรถเยอะ และ ติด ไม่แพ้กรุงเทพฯ แต่ก็พาเข้าไป ป้าโอ้ทร่าเริงได้มาเห็นและถ่ายภาพลูกบอลยักษ์สมใจ ด้วยเวลาเพียงน้อยนิด เพราะมิสเตอร์กำชับ" รีบๆถ่าย"

เพิ่มภาพภายหลัง
I will post photos later.