เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Friday, May 29, 2009

Tom Yum Kha Mooh

Tom Yum Kha mooh (pork hocked spicy soup)
My ingredient does not fix how much to put in the pot just what I want and also does not have curtain time for how long does it cook. I decided by my eyes so you can do the same and taste it as you like. This spicy main taste are sour and hot.
Ingredient : Rib, mushroom, lemongrass,fresh chilli (green or red), young galangal, lime, kaffir lime leaf (if can not find it is OK),fish sauce, sugar and water
Cook :
@ Cut rib into bite-size pieces, slice mushroom
@ Cut lemongrass into 2 inches and beat, beat chillies to flat little bit, slice young galangal and cut half kaffir leaves
@ Boil water with little fish sauce ,little sugar ,lemongrass and young galangal using medium heat.Add the rib and continue bliling until the rib is tender, add mushrooms , kaffir leaves
@ Season with sugar, lime juice, fish sauce and chillies, then turn off the heat

2 comments:

Extra said...

น่ากินจัง ทำเองเหรอ

Oath said...

ใช่แล้ว