เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Thursday, January 6, 2011

North Dakota 22-26 Dec 10


We were planned to visit my husband‘s family in North Dakota during 22-26 Dec 10 for X- mas.  Everything was good at the airport that made me think this trip was smoother than last 2 years. We were at Minneapolis Airport about 1.30 pm. , check in and went to the gate asked for our seats. The aircraft told us to wait for awhile because they were doing management. We waited until close to boarding time, they told us our seats were taking away. What?


They told us, the flight went to our destination was in the next afternoon but we cannot wait. They gave us solutions. We chose the closet destination. They gave us discount coupons for the tickets in a year. 
We needed to change our car rental pick up location, so we needed to use internet .We noticed there were not many internet station because everybody have laptops. We agreed to get laptops because necessary like this time.We stayed in Minneapolis Airport from 1.30 to 10.00 pm. and got to new destination where we drove to the hotel about 3 hours. It was the same distance as original destination but the time we were in the airport that very bored.


I was so happy in North Dakota this year because did not have snow storm and the sky was beautiful. My husband took me to his family’s ranch and the Dam where I wanted to take photos.  We had a good time with his family and also I got many presents. I love X-mas.
On the day we were back to Delaware, there was problem again. Our flight from Minneapolis cancelled and the airline told us it will be 2 days until normal again because of the weather.  My husband was really frustrating.  Finally, we can change to other destination but still stay one night in Minneapolis. We flew at 7 am. , got to Pittsburg at 10am. , drove about 7 hours to Philadelphia airport and drove our car back home safely.


Click to see album

No comments: