เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Tuesday, July 8, 2014

นั่งเรือดูปลาพะยูน Manatees seeing7 กรกฎาคม 2557...ป้าโอ้ทไม่ได้หาข้อมูล เข้าใจว่า เป็นสิงห์โตทะเล นึกได้ตอนคุยกับมิสเตอร์ สิงห์โตทะเลภาษาอังกฤษคือ ซีไลออน Sea lion อ้าวแล้วเจ้านี้อะไรล่ะ ? ฮ่าฮ่า ที่แท้เพื่อนซื้ป้าโอ้ทนี่เอง ^_^July 7, 2014...It was excited to see real Manatees. I did not realize how big they are until I saw them. It was a great experience to see them in nature. We must be patience, waited for them to come up above water.

No comments: