เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Sunday, December 27, 2015

กิจกรรมหนาววันนี้ 26 ธันวาคม 2558 Activity today Dec 26, 2015

Activity Dec26,2015

26  ธันวาคม 2558  วันนี้ป้าโอ้ทพาไปเที่ยวบ้านทุ่งของครอบครัวมิสเตอร์กันแป๊บนะคะ แป๊บจริงๆเพราะป้าโอ้ทไม่อยากกลายเป็นหมูแหนมแช่แข็ง อุณหภูมิ ลบ 16  เซลเซียส

I love visiting his ranch but in winter is very struggling for me. Someday I remembered, it was windy but the temperature was warmer but that still killing me so bad with a cold wind. Today, the wind did not bother me at all but the temperature minus 16C (3F) which I could not handle well. I would walk around and take photos, recording videos longer but I really could not do. I think, if I did that I will change to a frozen pork in the wrap as we called in Thai " Nam Mooh"

No comments: