เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Sunday, December 20, 2015

Talk of the day Dec 20, 1015

Dec 20,2015... I talk whatever I can think of. Everything around could be my story. Speak English everyday will improve my speaking skill and also for you as well. Do not shy to speak out and do mistake but if you do know to speak but still shy then try a bit at the time. Do not worry about mistake because we learn from mistake. 

ป้าโอ้ทหาเรื่องพุดรอบๆ ตัวนี้ล่ะคะ ไม่ต้องคิดอะไรไกล พูดไปเรื่อยๆ ผิด ถุก ก็พูดออกมา ดีกว่าไม่กล้าพูด แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราพูดผิด หรือถูก เราเรียนรู้จากสิ่งผิดเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น จริงไหมคะ

No comments: