เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Friday, March 31, 2017

แพนเค๊ก Pretty Pancake Yeepee!

31 มีนาคม 2560 
 
 วันนี้ดีใจ ป้าโอ้ททำแพนเค๊กเป็นแผ่นแล้ว สวยด้วย รีบถ่ายรูปส่งให้มิสเตอร์ดู เพราะที่เคยทำมาหลายครั้ง ได้แต่แพนเค๊กเละ เหมือนไข่คน แต่เป็นแพนเค๊ก คราวนี้ดีใจ มิสเตอร์กลับจากทำงานป้าโอ้ทก็พูดถึงแต่แพนเค๊กแผ่นสวยที่ทำวันนี้ ^_^
 
March 31, 2017
 
Yeepee! Finally, I got my pretty pancake. 
 
Pancake is easy to make for many people and also many Thai friends but not for me.
I made many times and I got scrambled pancake but look! what I got today.
No comments: