เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Saturday, August 22, 2009

English conversation at Jack's house 22nd Aug 09

Today is the lastest house we will go for dinner because the school is open in 2 weeks.
I got lost again! I asked Jack ,the direction on route 40 because I recognise this direction better than the direction I found on maps google,but while I was on my way I wanted to try new direction, so I followed the direction on the map but took the wrong turn. I do not know where was the direction took me.

I kept driving and looked for the sign if I know anywhere. Ahha! lucky I know the way on the that exit so I did the turn immediately . It took me back to the direction on the map again. I need to take exit 160 now , but it was exit 162 in my front. Were I come farrer? I thought. OMG! the exit 160 was next, impossible! Open-mouthed I was really happy then I took the exit and looked on the map where I need to go does not show on the sign. Which way now, Oath? I took decision took a left and saw the street name willington (may be I was wrong) then I went to that way. Now what? I was wrong again. It took me to Christina Mall this time....haha Surprised .Turn,turn....and which way now between route1 and 7? I know route1 then turn to there and yes I took the right decision. It took me back again I passed exit 162 and next exit 160 . I turn left again but this time keep go straight, but it was the way to the beach!....Crying I did U turn again and keep follow on the street. It was route 40 west then got a call from Jack. He told me to look at the whalther street and ..........so bad my short memory I did not remember. I kept drive thru and saw the sign willinton wood but I did not know it was the same wilinton Dr. I went so far to the intersection route 72 the way to my home and did the U turn before called Jack. Now, Jack told me to see the 7-11 and the 2nd traffic light I have to take a left turn. I note on the paper very quick because my short memory will keep information only one minute and gone. I had a note but still did not remember what did I mean on my note...silly me. I stopped at the traffic light before the right one and realize there was wrong. Finally, I got there.....Yeah! I think it take about an hour on my way lost....haha if do not lost that not me.Everybody were sitting at the back. Jack has very nice back yard. I like it. I was hungry so did not think about taking photos of food. His wife made chicken barbeque , rice with tomatos and cucumber and also ice cream with peach for desert. We were eating outside for a while before moving inside because raining.

Jack's grand son was cute, his wife and daughter are nice and good host. Their dog " Fudge" was cute and friendly.When everyone left his wife took an umbrella for everyone to the car because still raining that time. She is lovely.

Today I have to remember the direction back home and Jack told me again for sure because every time he took me out to the street I know to go back home but today he can not because we came to his houseDon't tell anyone . I made it...Yeah!Hot See you guys at school. click for album


No comments: