เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Tuesday, August 18, 2009

the set of knitting hat and scarf for NOK

I knit a scarf on loom for Nok last time and still some yarn left , then I knit a hat by circular needle for her. I designed to make this hat look like shef hat but I was really wanted it done very quick then I decrese stiches before time should be. It is come out look like pumpkin instead shef hat.It is really lovely color for this set.
จำกันได้ไหมเอ่ย เมื่อคราวก่อนทำผ้าพันคอจากลูมมีให้น้อง 1 ผืน มีไหมเหลืออยู่มาทำหมวกเข้าชุดดีกว่า คิดไว้ว่าจะทำหมวกให้พองๆ เหมือนหมวกพ่อครัว ทำไปทำมาใจร้อนอยากเสร็จเร็วๆ ลดห่วงก่อนเวลา เลยออกมาเหมือนฟักทอง แบบนี้ แต่ก็น่ารักไปอีกแบบ ว่าป่าวพี่น้อง

ลองใส่ก่อนส่งมอบ
Let's try the hat before give to Nok.

คู่กัน
We are couple.

No comments: