เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Tuesday, October 18, 2011

เมื่อไม่มีห้อง ไม่ใช่อุปสรรคของการเรียน...We did not have room but we still could study.

18 ตค 2554...วันนี้มาเห็นภาพที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ วันที่ 1 สค 2554 และยังไม่ได้เล่าสู่กัน เป็นภาพของเพื่อนๆ และครูสอนภาษาอังกฤษ วันนั้นเราไปเรียนกันที่ห้องสมุด เนื่องจากโรงเรียนที่เราใช้ห้องเป็นสถานที่เรียนปิด และวันนั้นที่ห้องสมุดไฟดับ ห้องสมุดประกาศปิดหลังจากไฟดับ เราไม่มีห้องซินะ  แต่เราไปกันแล้วจะปล่อยเวลาให้เสียไปใย พากันออกมานั่งหน้าห้องสมุด คุยกันสักครู่ให้เวลาไม่สูญเปล่า อย่างน้อยได้สนทนาภาษาอังกฤษ  จนกระทั่งลมเย็นพัดมาเริ่มหนาวจีงแยกย้ายกันกลับ

18th Aug 2011...I found these photos I took on 1st Aug 2011 in front of Bear library when we were studying out side. Sometimes we study at the library when the school we use the room close. On that day the library did not have power and announcement to close so we decided to stay and talked for awhile so we did not waste our time on that day. At least we spoke English even a bit. We stayed  about half an hour and separated to home and also the wind blew so cold than I could stay longer.

P8012326

P8012327

No comments: