เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Sunday, December 22, 2013

เออ เน่อะ! Yeah ! you are right


22 ธันวาคม 2556
Dec 22 2013 


ในขณะที่มิสเตอร์กำลังจะเริ่มออกกำลังกาย เดินบนสายพาน เวลาประมาณ 11 โมง
ป้าโอ้ทเสนอหน้าเข้าไป ตรงหน้ามิสเตอร์ แล้ว...

11am. while Mister was ready to walk on the treadmill , I was standing in front of him and..

ป้าโอ้ท : มืสเตอร์ เมื่อคืนไอปวดแขนมากๆ
Me : Mister, my hand was hurt so bad last night
มิสเตอร์ : ทำไม?
Mister : why?

ป้าโอ้ท: คงเพราะกวาดใบไม้เมื่อวาน
Me : I guess, because I raked the leaves yesterday
มิสเตอร์: อือ ...
Mister : UA HA...

ป้าโอ้ท : แล้วทำไมยูไม่ช่วยไอล่ะ
Me : why didnt you help me?
มิสเตอร์: ก็ยูไม่บอก
Mister : because you did not ask.

 ป้าโอ้ท :!@??!!
Me : !@??!!

No comments: