เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Thursday, June 18, 2009

English conversation at Natalia's house
My current English class take a break for summer because the school  we use the room close, but we agreed to have English conversation at everyone's houses. There are 5 people included our teacher" Jack", so we will go to 5 houses.Today is the 1st  , we met at Natalia's house about 7 pm. I left home 6.30 pm. because am sure will get lost and I did. Infact from my home only 15 mins. I can not find the sign name street , then I drove to the end of street and came back the same way again,but still did not see the sign. I called Natalia but it did not help me because I have no idea about that area. I called Jack, he almost there but he was coming back to take me. He is very nice. Finally, I get there. Thank you Jack again.We met Natalia's family ,her husband and 2 lovely daughters. She cooked Peru food for us was dilicious.


I told Darin will came back home about 8.30 pm. because he was waiting for me to have dinner but I was late about an hour. Anyway ,he ate already.It was a good time. See you again at Ivette's house next Friday.

No comments: