เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Thursday, February 10, 2011

NooN?

ภาษาไทย

9th Feb 2011... Today I was ready for work early so I had plenty time to take photos of me in a beautiful day . It was a sunny day. I went out to the back yard but freeze snow was my trouble. I can not  walked well on the ice and I was afraid if I fall on the ground and my camera brake .I decided to stay close to the door.


After that I still had time to upload my photos to the computer and facebook before left home to work. Today the sky was clear then I was taking photos while driving, dagerous but lucky me there were not  many cars in the road.I was surprised when at the house I worked because the clock said 13.15am. What? I did not believe so I checked on my cell phone. It was right.  OMG! I  suppose to get to work at NOON!.

I did not know if the clock at my house was wrong or my eyes were wrong. My employee did not complain anything . She is very kind. I worked up to three hours anyway.

I checked the clock when I got home. It was notthing wrong,so I checked my laptop, the time was slower 1  hour than actual time. Yeah! I found the cause. I kept looking the time on my laptop while I was uploading photos but I also saw the time on the clock as NOON! It was my eyes problem.

No comments: