เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Friday, April 10, 2009

My craft corner

Since I were here, I make Darin's house mess because of my crafts stuff are every where in the house. Darin is really nice ,he never complain me about it.
I would like to have shelves for these stuff and move to one space but can not do yet because the shelves I like are expensive, then keep looking for something similar and better price.
I got this wood case from "Good will" about $12. It is usefull for me. I keep yarn in there, but it is too small now.
I use many baskets for storage . In this corner (1st picture) were mess up. I moved stuff down to basement then look much better and clean.I moved little in this corner because the lamp was too far from the couch. My husband need the light when laydown reading on the couch.

I would like to have my studio same as what I saw in magazines. They are really nice and neat studio.I am making my space. I got a weaving "Texas" from "Goodwill" for hanging on the wall $5. I told Darin ,"I want to make basement for my work area but it is cold in winter". If I have income in the future ,I would like to make basement better and nice for my working space.

1 comment:

โอ้ท@Oath said...

ปัจจุบัน รกๆๆๆๆ