เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Wednesday, May 4, 2011

บาบีคิว เตรียม...BBQ prepared

23 เม.ย 2554...โครงการณ์ใหญ่ที่สำเร็จด้วยดี หลังจากหาสูตรและเลือกที่เข้าใจที่สุดแล้ว ไม่รีรอ ลงมือกันเลย คลิ๊กดูรูปทั้งหมดที่นี่

23rd April 2011...It was my big project to make BBQ but I did it. There are many recipe' on the Internet but I chose the one easiest for me to understand both how to cook and ingredient. Let's go Click to see full album

อาบน้ำ ทำสวยก่อนลงมือ
First of all, fresh and beauty...LOL
เริ่มด้วย ซอสหมัก สูตรนี้  เครื่องไม่ครบตามเคย แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา
Make sauce mixed :  I did not have all ingredient by the recipe' but it did not the problem at all.
Ketch up , Brown sugar, Pepper, Soy sauce, Black sauce , Cooking Wine and cooking oil. Mixed everything together.
หั่นหมูไว้
prepared pork /meat
ใส่ซอสหมัก 2-3 ชั่วโมง (โอ้ทหมักค้างคืน)
pour mixed sauce into pork/meat and leave about 2-3 hours . I made before bed then leave  over night.
ใส่ผงกระเทียมไปด้วย ( ไม่มีในสูตร)
I also added garlic powder which does not have in the recipe'.
น้ำจิ้มใส่งาเพิ่มด้วย (ทำตอนก่อนปิ้ง)
Dipping sauce  made before grill : ketchup, hot sauce, rice vinegar, brown sugar, chop garlic, chop chili and cilantro (  I do not have). Mixed everything together.
เตรียมผัก
prepared vegetable
ใครเนี่ย มานั่งทำน้ำลายไหลอยู่ตรงนี้
Someone mouth watering..LOL
เสียบไม้พร้อมปิ้ง
put into bamboo stick
รอสมาชิกร่วมวง
Are you ready?


No comments: