เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Saturday, March 21, 2009

Freddy

I do not know much about "Pet"because I did not have many pet, and unlucky all my pets dead. I had 2 rabbits when I was very young and they dead because of poison in vegetables .

I had a puppy dog when I studied in high school. My grandfather got him for me from his friend. I was really excited. He was so cute. My grandfather got other one for my sister too. I gave him a name 'Begea" the same name as a popular football player that time. I raised him well .He was very big .When moved live with my mom I did not take him with me. I came back to my grandparents again few years later, my grandfather said neighbor gave him poison...poor dog! My sister's dog sicked and dead too.

I had fishes and all dead too.Lately,before left Thailand, I had gold fishes , some alive! I learned how to look after them. I had aquarium for them even small but good. I gave them to my niece because she has some gold fishes too but raises them in a big pot plant.

My husband he had 2 cats ,but one sicked and dead before I came a year .Now, we have one left "Fred".

 I normally do not like cats because they are very annoying. Cat bit me once at home in Thailand that made me really do not like cats.I went to doctor for medicine and injection with 'Mad dog disease" .

 Fred is difference from cats I met. He always run away from me, never annoyed .I think he is smart cat. I love him. He is a Siamese cat. My friend, who is a cat lover told me,Fred is "Vicheanmas " breed .

Americans love pet. They look after their pets as  members of family like kids. Pets stay in the house and sleep in same bed . It is unusual in Thailand. Well! good to have pets here.

 My husband really loves animals and I guess he loves Fred as his son..LoL.

No comments: