เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Tuesday, July 28, 2009

Knitting hat #5 Black with flowers

หมวกสีดำนิตติ้งแบบง่ายๆ ใช้ไม้วงกลมทำนิตตลอดใบ ไม่ต้องลดไม่ต้องเพิ่ม ทำไปเรื่อยจนได้ความยาวตามต้องการ ปิดหมวกแบบตรงโดยการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
วิธีทำ ให้ใช้ไม่ตรงเลื่อนห่วงจากไม้กลมสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆ จนห่วงทั้งหมดเข้าไปอยู่ในไม้ตรง ขั้นตอนนี้ต้องเลื่อนห่วงไปไม้ตรงอีกอันเพื่อนนิตจบต่อไป เสร็จแล้ว ทำนิตต่อหู 2 ข้าง จะลดห่วงหรือไม่ลดก็ได้ ความกว้าง-ยาวพอประมาณ ปิดหู แล้วรวบห่วงทั้งหมด ถักโซ่โครเชท์ปิด นำไหมที่เตรียมไว้เพื่อนทำหางเปียจำนวนหนึ่งมาสอด แล้วถักเปียผูกปลายเรียบร้อย ประดับหมวกด้วยดอกไม้โครเชท์ สีตามชอบ ตกแต่งได้ตามชอบ
The black hat with flowers is easy to make with circular needles .
I do knit stich whole hat without decrease or increase stiches until long enough.

How to close the top of hat?

I use 2 straight needles : divide the stiches to 2 groups and put in 1 straight needles by put in left and right at a time until all stiches from circular needles into straight needles and bind off.
I made the part cover ears by crochet and decoration with crochet flowers.


No comments: