เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Monday, November 30, 2009

หยดน้ำฝน...Dizzling

ภาพที่อยากถ่ายให้ออกมาดูสวยคือภาพหยดน้ำเกาะตามกิ่งไม้ ใบไม้ ผลไม้ ถ่ายออกมายังดูไม่ดี แต่ก็พอใจสำหรับมือใหม่ สีภาพดิบๆ สว่างขาวโพลน ต้องปรับกันก่อนเอามาเผยแพร่สายตาประชาชี ได้มาตามที่เห็น ไม่รู้หรอกว่าดีแล้วหรือมืดไป หรือยังขาวไป แต่ดูด้วยตาตัวเองพอใจแล้ว ชอบๆๆๆๆ
I would like to take photos after rain because water on leaves, branches or fruits look really beautiful but it did not easy for new photographer like me. Every pictures came out  too bright then I adjust them on the computer . They are beautiful in my eyes.

No comments: