เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Thursday, April 21, 2011

ปูเสื่อนอนเล่น...On a mat

18 ก.พ 54...วันนี้ทั้งวันไม่มีแดด อากาศดี อุณหภูมิต่ำ ตั้งใจไปสวนฯใกล้ๆ แต่แดดไม่อำนวยเลยตรงรี่กลับบ้านดีกว่า แล้วแดดก็ออก งั้นปูเสื้อใต้ต้นสนหน้าบ้านนี่เลยแล้วกัน ง่ายดี จับมั้งกี้ตัวแสบมาเล่นด้วย

 18th Feb 2011...Today is one more day warm but without sunshine. I planned to go to White Clay Creek after work but the sky was not bright then I headed home. WoW! it was sunshine when I got home so my front yard under the pine tree was my best place for today.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments: