เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Tuesday, September 7, 2010

กินอะไรกันวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (4-5 กย 53)..What did we eat on the weekend 4th-5th Sep 10?

เย็นวันเสาร์ เจ้าของบ้าน
Saturday night for Darin
เย็นวันเสาร์ แม่บ้าน
Saturday night for me
เช้าวันอาทิตย์ คนละจาน (แม่บ้านไม่กินปังปิ้ง)
Sunday morning both have our owned dishes but I did not have toasts

เย็นวันอาทิตย์ แม่บ้าน
Sunday evening for me

เย็นวันอาทิตย์ทำให้เจ้าของบ้าน แต่ไม่กิน เก็บมากินเช้าวันจันทร์ (หยุดวันแรงงาน)
I cooked this dish for Darin on Sunday night but he changed his mind to ate sandwiches instead , so he ate it in the next morning which was labor day he did not go to work.

No comments: