เรื่องราวที่เขียนในบล๊อกเป็นประสบการณ์ และชิวิตประจำวันของโอ้ทเอง ตั้งแต่อยู่แผ่นดินบ้านเกิด จนย้ายมาไกลม๊ากมาก ด้วยเหตุที่หลงหนุ่มตาใสคุยกันคนภาษา คนละสัญชาติ เขียนไว้ให้ทางบ้านได้รู้ความเคลื่อนไหว เขียนไว้เป็นบันทีก เก็บไว้อ่านย้อนหลังเมื่อวันเวลาผ่านไป ซึ่งเอากลับมาไม่ได้ หากสิ่งที่เขียนไว้จะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือหลายๆ คนด้วยก็ดีใจ


โอ้ทไม่ได้เขียนเรียงตามวันนะค่ะ เหตุการณ์ก่อน-หลัง สลับกันไปมา เรื่องไหนภาพน้อยเขียนเร็ว เรื่องไหนภาพเยอะ เขียนแล้วเก็บไว้ใส่ภาพตามหลังทำให้ตีพิมพ์ช้าไป...ด้วยประการนี้ละจ้าThe stories in this blog are the true experiences of everyday life from a regular person, "Me". I have written since I lived in Thailand and have continued to write since that I moved away from Thailand and married a man who is totally different from myself in almost every way. I write the blog so I can share my everyday life with my family in Thailand and also to record my memories because nobody can bring back time that has passed but my writing can. If my writing can help anyone as reference information it is good.


My post do not in order by the date because I have pictures do not finish organizing so I wrote the stories and save as daft then will public when I added the photos so the stories with less photos always public first.

Monday, August 2, 2010

Simple and decent winter hat.

I made this hat for myself because I did not have many winter hat and I made hats for summer all the time. I chose the yarn with many color in one roll with simple and look decent. The flower decoration make it look lovely. Only 1 day to finished this hat. I will make more like this one because it is easy and take very short time to finish.

จะเข้าฤดูหนาวอีกแล้ว หมวกใส่ฤดูหนาวก็มีอยู่ใบเดียวเอง ทำมากมายแต่ใส่ไม่ได้เพราะแพ้ไหม ถึงเวลาทำหมวกให้ตัวเองแล้ว เลือกไหมที่นิ่มๆ ไม่แพ้มาได้ เป็นสีผสมในม้วนเดียวกัน ทำดอกไม้ติดสักดอก ดูธรรมดาเรียบๆๆ แต่มีสกุล...ฮ่าฮ่า ว่ากันไป ออกมาเก๋ไม่เบา เพียงวันเดียวก็ได้หมวกน่ารักใส่แล้วจ้า

No comments: